Elektroniczne opłacanie składek za 2020 rok.

UWAGA OPŁATY SKŁADEK ZA 2020 ROK MOŻNA DOKONYWAĆ ELEKTRONICZNIE

INFORMACJE NA STRONIE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO

Komunikat e-składki

https://ompzw.pl/news/komunikat-e-skladki

PROSIMY KOLEGÓW WĘDKARZY PRZY WPŁACIE O ZAZNACZENIE KOŁA NR 17 PIASECZNO