Godziny pracy Skarbnika

Szanowne Koleżanki i  Koledzy Wędkarze,

w miesiącu maju opłat za znaczki PZW można dokonywać w sklepie wędkarskim przy ulicy Sienkiewicza 3 w Piasecznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00.

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Zarząd Koła