NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA PZW 17

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

KOŁO nr 17 w Piasecznie

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16.06.2019 o godzinie 10.00 (w pierwszym terminie), o godzinie 10.30 ( w drugim terminie)

odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul, Kościuszki 5

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA PZW nr 17

W SPRAWIE WYBORU PREZESA KOŁA

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór Komisji:

-mandatowej

-skrutacyjnej

-wyborczej

5. Wybór :Prezesa Koła

6. Ogłoszenie wyników wyborów

7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)