Sprawozdanie finansowe z działalności koła w 2018r.

Czas zasuwa do przodu jak szalony. Dopiero był luty a już marzec zawitał. Pora zatem zrealizować jedną z uchwał jaka została podjęta na Walnym Zgromadzeniu członków naszego koła i dotyczyła opublikowania sprawozdania finansowego Skarbnika naszego koła. Uchwała została podjęta, sprawozdanie zamieszczam.

Cóż mogę powiedzieć analizując wydatki. Pieniądze rozdysponowane zostały zgodnie z przyjętym przez członków koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku preliminarzem budżetowym na rok 2018. Jak można zaobserwować do kasy koła w 2018 roku wpłynęło ze sprzedaży znaczków i wpisowego ponad 70 tysięcy złotych. Pieniądze zostały rozdysponowane w większości propagowanie sportu wędkarskiego. Na organizację zawodów wędkarskich - przeznaczyliśmy blisko 20 tysięcy złotych, a na opłaty startowe dla naszych zawodników biorących udział w zawodach wędkarskich różnej rangi ponad 15 tysięcy złotych, co w sumie stanowi ponad połowę naszego zeszłorocznego budżetu. W tej kwocie znalazło się również dofinansowanie klubu wędkarskiego prężenie działającego przy naszym kole. W wydatkach nie zapomnieliśmy również o najmłodszych czynnie biorących udział w szkółce wędkarskiej działającej przy naszym kole oraz o kadrowiczach - sprzętu nigdy nie za wiele. Ponadto chcieliśmy, aby nasi kadrowicze jak i członkowie zarządu koła wyróżniali się z tłumu na wszelkiego typu imprezach w których brali udział. Z tego tez względu zakupione zostały, koszulki i bluzy z logiem naszego koła. Zadbaliśmy również o tych, od których zależy porządek nad naszymi wodami - członków SSR przeznaczając na niezbędny sprzęt blisko 2 tysiące złotych. Wiedząc o tym, że konieczne będzie spuszczenie wody z Zalewu Amo na zarybienie innych wód należących do koła wydaliśmy nieco ponad 4 tysiące złotych. Reszta naszych wydatków zgodna z preliminarzem budżetowym przeznaczona została na utrzymanie siedziby, drobne nagrody dla zasłużonych w 2017roku członków koła, dietę skarbnika oraz na inne niezbędne rzeczy np. namiot, który wykorzystywany jest podczas zawodów wędkarskich czy pokrycie kosztów pracy koparki, której wynajęcie było niezbędne by umocnić brzegi zbiornika Głosków, które zniszczone zostały przez bobry. Cóż pozostaje mi jedynie wszystkim zainteresowanym życzyć miłej lektury i analizy naszych wydatków.

Sprawozdanie finansowe skarbnika dostępne tutaj

 

Paweł