Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW nr 17

W dniu 09 lutego 2020 roku odbyło się WalneZebranie Sprawozdawcze Koła  PZW nr 17 w Piasecznie. Wszystkich uczestników przywitał aPani Prezes piaseczyńskiego koła Małgosia Górska, która otworzyła posiedzenie.  W zebraniu  brało udział 53 członków koła., co na 1625 członków stanowi jedynie 3,26%. No cóż, frekfencja mała.

                       

                                                Pani Prezes powitała uczestników i otworzyła zgromadzenie

Z ramienia Zarządu Okręgu w zebraniu uczestniczył kol. Tadeusz Szewczyk, oraz Cezary Wieczorek . Jak co roku na prewodniczącego zebrania wybrano wiceprezesa koła kolegę Sebastiana Brzozowskiego. Po przyjęciu porządku obrad i wyborach komisji, nastąpiły sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników zebrania, oraz po krótkiej dyskusji zatwierdzono plan pracy Koła na rok 2020. 

                       

                                                Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Koła PZW 17 Piaseczno

Podczas zebrania wręczono nagrody za pracę na rzecz Koła,  jak również  uhonorowano kolegów: Filipa Kwiatkowskiego za osiągnięcia w wędkarstwie morskim oraz Grzegorza Różyckiego za zdobycie pierwszego miejsca w GPX koła w dyscyplinie spławikowej.

 

Adnrzej    

Wasze komentarze (0)