Sprawozdanie z walnego zebrania członków koła PZW 17 w Piasecznie