Zatrucie Jeziorki

W dn. 02.05.2020r. do Zarządu tut. Koła dotarły niepokojące wieści o zatruciu rzeki Jeziorki. Z otrzymanych informacji wynikało, iż rzeką płyną ciemne, nieprzejrzyste wody na których powierzchni widoczny jest rodzaj kożucha/nalotu, a w toni i przy brzegach obserwowano śnięte ryby. Wizja terenowa wykazała, iż doniesienia te niestety znajdują pokrycie w rzeczywistości. W związku z tym członkowie Zarządu tut. Koła jak też Koła PZW nr 99 Pawłowice niezwłocznie podjęli próby poinformowania odpowiednich służby o zaistniałym fakcie. (klik)