Walne 2014

W dniu 09.02.2014r w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie odbyło się zebranie sprawozdawcze z prac koła z 2013r.

Przewodniczącym zebrania został Sebastian Brzostowski a sekretarzem Witold Szczęsny.

Kolejno były odczytywane sprawozdania z prac zarządu koła, komisji rewizyjnej, SSR, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego oraz został przedstawiony preliminarz budżetowy na obecny rok.     

Po głosowaniach, sprawozdania zostały przyjęte. Następnie zostały wręczone symboliczne statuetki w podziękowaniu za pracę na rzecz koła oraz zwycięzcom cyklu zawodów spławikowych i spinningowych.

Wręczone również zostały srebrne i złote oznaczenia za zasługi włożone w pracę zarządu.

Do komisji uchwał i wniosków wpłynął wniosek o wysłanie do zarządu centralnego wniosku o objęcie dziennym limitem ryb dotychczas nim nie objętym tj: leszcza, krąpa oraz karasia srebrzystego.  Dodatkowo wnioskowano o objęcie leszcza wymiarem ochronnym na wodach płynących wymiarem 25cm.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich zebranych. 

Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy za obecność i już zapraszamy za rok.