Beczki Głosków 07.06.2013

    W piątek, 07.06.2013 odbyła się akcja wkopania plastikowych beczek na terenie zalewu w Głoskowie. Beczki te mają w założeniu służyć jako kosze na śmieci z których ZOM zobowiązał się regularnie wybierać odpady. Liczymy iż zmniejszy to zaśmiecenie akwenu które jest obecnie bardzo duże.

Koleżanki i Koledzy, pamiętajcie żeby zostawić po sobie łowsko takie jak byście chcieli zastać następnym razem.

                                                                                                       Zarząd Koła.