Sprawozdanie z walnego zebrania członków koła PZW 17 w Piasecznie.

 

W dniu 18.02.2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miasta Piaseczno, odbyło się jak co roku walne zebranie członków koła. I tu moje zaskoczenie jak i ogromna niespodzianka, gdyż tym razem panowała koleżeńska, sympatyczna atmosfera, a uczestnicy zebrania prowadzili konstruktywną dyskusję, której wynikiem było sformułowanie kilku wniosków zarówno do Zarządu Głównego PZW, Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, jak i Zarządu Koła.

Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10.30 wystąpieniem Prezesa koła kolego Marka Roszkiewicza, który po uczczeniu minutą ciszy zmarłych w ubiegłym roku członków koła, powierzył prowadzenie posiedzenia koledze Sebastianowi Brzozowskiemu pełniącemu funkcję wiceprezesa. Uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia koła. Po wyborze członków Komisji Uchwał i Wniosków,  Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej, Prezes koła przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności koła, kolega Grzegorz Sapa z działalności Komisji rewizyjnej, a kolega Marcin Roszkiewicz sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła. Komisja Rewizyjna bez zastrzeżeń oceniła ubiegłoroczną działalność zarządu koła, a do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął w ubiegłym roku żaden wniosek.

                   

 

Podczas walnego zgromadzenia kolega Roszkiewicz przedstawił również sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych na walnym zgromadzeniu członków koła w 2017 roku. Następnie omówiono i ustalono plan działania koła oraz preliminarz budżetowy koła na bieżący rok, który został przyjęty przez uczestników zgromadzenia poprzez głosowanie. Ostatnim punktem obrad była kreatywna dyskusja i wolne wnioski, po których przewodniczący zakończył obrady.

                    

Ku mojemu zaskoczeniu tym razem Walne Zgromadzenie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Rezultatem była naprawdę merytoryczna i konstruktywna dyskusja. Życzył był sobie aby każde zebranie i walne zgromadzenie nie tylko naszego koła ale również innych kół czy Zarządu Okręgu czy Zarządu Głównego wyglądało i przebiegało w ten sam sposób.

                   

Acha, zapomniałbym o jeszcze jednym i bardzo miłym akcencie, które miało miejsce podczas walnego zgromadzenia, a mianowicie o wyróżnieniu członków naszego koła, którzy podczas ostatniego roku wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w prace i działalność naszego koła. Lista jest dość długa więc nie będę jej zamieszczał, za to zamieszczam zdjęcia, na których są wszyscy nagrodzeni.

Paweł  

ps. fotki i inny materiał graficzny postaram się zamieścić w ciągu kilku dni, gdyż mój domowy internet niestety szwankuje.