V Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW

 

W dniu 25.06.2017 w Warszawie w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym „Nowe Horyzonty” mieszczącym się przy ulicy Bobrowieckiej 9 odbył się piąty Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

                    

                                                    Delegaci naszego koła (od lewej): Marek, Sebastian i Paweł

Najważniejszym punktem zjazdu były wybory Prezesa Zarządu Okręgu jak i Członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Prezesem Zarządu Okręgu Mazowieckiego na lata 2017 -2020 został dotychczasowy Prezes Zbigniew Bedyński. Nasze piaseczyńskie koło miało również swój akcent gdyż ponownie jednym z członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego został Prezes naszego koła Marek Roszkiewicz. Zarówno koledze Zbyszkowi Jak i Markowi serdecznie gratuluję.

                    

                                              Kolego Zbyszku gratulujemy serdecznie wyboru

Podsumowując – to było długie posiedzenie, trwające bez mała dwanaście godzin. Nasze koło reprezentowane było przeze mnie, kolegę Sebastiana Brzozowskiego pełniącego w naszym kole funkcję wiceprezesa oraz Marka Roszkiewicza pełniącego jak już wspomniałem funkcję prezesa naszego koła. Posiedzenie było burzliwe. Poruszano wiele spraw zarówno organizacyjnych jak i formalnych. Niestety w najbardziej gorącej części posiedzenia poświęconej wolnym wnioskom i zatwierdzeniu uchwał Zjazdu z racji nominacji do komisji skrutacyjnej nie mogłem wziąć udziału.

                         

                                                                      Kolejka do urny wyborczej długa...        

                                               

                                                                      Komisja skrutacyjna w akcji                                                                                                              

Podczas tej części Zjazdu, żeby go od strony formalnej nie przedłużać po prostu liczyłem głosy. Mam nadzieję, że moi dwaj koledzy obecni na tej części zjazdu zdadzą z niej krótką relację. Podsumowując – to był bardzo męczący i długi dzień. Jednak było warto. Spotkałem kilku starych znajomych, poznałem też kilku fajnych ludzi. Mam nadzieję, że nowe znajomości zaowocują współpracą między kołami. Z kolegą Czarkiem już zaplanowaliśmy na jesieni towarzyskie zawody morskie. Mam nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i dojdą one do skutku. Koledze Bedyńskiemu, Roszkiewiczowi i pozostałym członkom wybranym do  Zarządu Okręgu Mazowieckiego raz jeszcze serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy.

 

Paweł