Skład zarządu

Zarząd Koła

 

Marek Roszkiewicz - Prezes               

Sebastian Brzozowski - Wiceprezes       p.o. prezesa

Andrzej Dominik - Skarbnik               

Witold Szczęsny - Sekretarz             

Tadeusz Maroszek - Gospodarz        

Małgorzata Górska                             

Bartłomiej Roszkiewicz                       

Paweł Obstawski                                

Paweł Nalewczyński - Sędzia             

Daniel Pakuła                                    

Zenon Lenart                                     

Sławomir Sobotka                               

Marcin Prebendowski                          

Jarosław Zawiślak                              

 

Komisja Rewizyjna

 

Grzegorz Sapa - Przewodniczący                         

Grzegorz Niewęgrzynek - Vice przewodnicący

Grzegorz Strzyga - Vice przewodnicący

Włodziemierz Górski                                              

Wiesław Gniadzik                                                  

Ireneusz Kubiak

Michał Odoliński

 

 

Sąd koleżeński

 

Marcin Roszkiewicz                              

Tomasz Obstawski                               

Michał Gałecki