Zasady dofinansowania kadry koła na zawody okręgowe i między kołowe

Zasady dofinansowania kadry koła na zawody okręgowe i między kołowe

  1. Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach spinningowych okręgowych otrzymują „dodatek” w wysokości 50 zł za turę zawodów (dzień) i koło pokryje opłatę startową. Prawo do dofinansowania mają zawodnicy sklasyfikowani w ubiegłorocznym spinningowym GPX koła na miejscach 1 -6
  2. Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach spławikowych okręgowych otrzymują „dodatek” w wysokości 100zł za turę zawodów (dzień) i koło pokryje opłatę startową. Prawo do dofinansowania mają zawodnicy sklasyfikowani w ubiegłorocznym spławikowym GPX koła na miejscach 1 -6
  3. Koło pokrywa startowe dla wszystkich delegowanych do udziału w zawodach okręgowych bez względu na miejsce zajęte w ubiegłorocznym GPX koła
  4. Reprezentanci Koła delegowani przez Koło do udziału w zawodach między kołowych otrzymują „dodatek” w wysokości 50 zł za turę zawodów (dzień) i koło pokryje opłatę startową.
  5. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się delegowanego zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników oraz za nie stawienie się na zawodach( za wyjątkiem przyczyn losowych) obciąża się zawodnika zwrotem kosztów poniesionych przez koło

Zarząd koła nr 17 w Piasecznie